Snöröjning och halkbekämpning

Vi ser till att parkeringar, trottoarer och vägar blir plogade och sandade under vintern. Vi har egna maskiner i varierande storlekar, samt ett antal underleverantörer för att kunna hantera alla oväntade och väntade väder. Vår ambition är att förebygga halkan och ligga steget före. Detta genom ständig bevakning av vädret.