Tjällossning, tjälskador och potthål

Tjäle är mark eller väg som har frusit till is. Is tar mer plats än vatten, vilket gör att vägen expanderar och lyfts när den fryser.

Under tjällossningen tinar vägen/parkeringen och återgår till ursprunglig nivå. I vissa fall kan då skador uppstå på vägen.

Vägar/parkeringar är särskilt utsatta för tjäle, eftersom den isolerande snön plogas bort.

Hur mycket tjälen som lyfter vägen/parkeringen beror på flera faktorer – hur mycket det har regnat på hösten, hur kallt

det är och hur länge det varit kallt, hur mycket det har snöat och hur snabbt temperaturen stiger på våren.

Generellt ger långa och kalla vintrar större påverkan.

Potthål – kan uppstå året om

En nyckfull vägskada är så kallade potthål, som uppstår i vägen/parkeringens beläggning.

På vintern utvecklas potthål när vatten tränger ner i små porer och håligheter samtidigt som

temperaturen pendlar runt noll. När vattnet fryser och tinar om vartannat, spränger den

expanderande isen sönder håligheten och gör den större.

Vattnet och trafiken skapar en utmattning som utökar håligheten. Ju äldre beläggning, desto större risk.

Ytlagret har av naturen kortare livslängd och slits dessutom av till exempel dubbdäck.

Trafikfarliga skador åtgärdas snarast möjligt

När JRF Mark får kännedom om trafikfarliga brister så försöker vi laga hålen, spår och sprickor så snabbt som möjligt innan skador på fordon eller personer uppstår.