Sandsopning och underhållsopning

Vi erbjuder sandsopning efter avslutat vintersäsong samt underhållsopning resterande perioder.  

Generellt beräknas startdatum efter hur vårvädret brukar se ut och planeras långt i förväg. Det får inte vara minusgrader när vi startar sandsopningen, då är sanden fastfrusen. Frost på nätterna gör också sanden inte hunnit tina upp på dagen vilket gör att det tar längre tid. Därför startar sandsopningen först när också nätterna är frostfria.

Sandsopningen sker oftast i två omgångar där arbetet inledningsvis börjar med en grovsopning och avslutas med en finare sandsopning. Eftersom man använder olika maskiner kan det ta olika antal dagar innan den finare sandsopningen sker i just ditt område beroende på var man startade.