Plattläggning

JRF Mark utför kostnadseffektiva och väl utförda jobb på mark och trädgård. Med vår erfarenhet bistår vi gärna våra kunder med råd och vägledning när det gäller materialval och design. Stor vikt läggs på noggrann planering av underarbetet. Det för att slutresultatet ska hålla högsta kvalitet.