Fastighetsrondering och tillsyn

Vi erbjuder komplett underhåll av fastigheter alltifrån reparationer, fastighetsjour och löpande underhåll. Våra fastighetsskötare har en bred kompetens inom yrkesområdet vilket är viktigt för att kunna tillhandahålla ett komplett underhåll av fastigheter.

Vi ronderar fastigheten en gång i veckan samt åtgärdar direkt smärre fel som påträffas under kontrollronden. Samma rutin gäller vid de fel som anmälts via vår felanmälan. Vid större fel rapporterar vi till styrelsen och åtgärdar efter godkännande.