Renovering och underhåll av sten och plattsättning

Renovering av utemiljö och lekplatser

Tillsyn och underhåll av lekplatser

Klottersanering

Farthinder

Lastning och lossning

Tjällossning, tjälskador och potthål