Lövupptagning

Under hösten faller mycket löv på områdena. Löven behöver tas om hand för att inte orsaka halka och skräpa ner. Vi hjälper till med blåsning och upptagning av löv. Vi försöker i största möjliga mån klippa sönder löven så gräset får naturlig gödning till våren.

Vi använder fordon som är utrustade med lövsug eller maskin som effektivt suger upp materialet.

Blodlönn och eklöv tar oftast väldigt lång tid att förmultna och bör därför tas bort.