Bekämpning av Björnloka

Björnlokan importerades till Sverige för skönhetens skull. Numera betraktas den som ogräs och är en invasiv art. Den sprider sig mycket lätt och innehåller ett gift som kan ge svåra brännskador. Vi hjälper våra kunder med att bekämpa lokan med hjälp av certifierade personal och tydliga rutiner.

Två viktiga skäl att bekämpa:

Det ena är växtens farlighet. Växtsaften innehåller furokumariner som påverkar hudens känslighet för solljus. Om man får växtsaft på sig och därefter vistas i solen så kan brännblåsor uppstå. Speciellt utsatta är barn.

Det andra skälet är spridningen. Björnlokan har importerats till Sverige och saknar därför naturliga fiender. Växten ställer inte stora krav på jordmån och sprider sig effektivt med frön. På kort tid kan den ta över stora arealer.

Har man fått växtsaft på huden bör man undvika solljus, eftersom kombinationen kan ge soleksem med vätskefyllda blåsor som kliar och gör ont. Läkningen kan ta ett halvår och man kan få livslånga men. Ämnena kan också framkalla allergi.
Vid bekämpningen måste man skydda hud och ögon. Använd kläder av vattentätt tyg och gummihandskar. Tvätta genast bort eventuella stänk med vatten och eventuellt tvål.

Bekämpningen bör påbörjas tidigt på säsongen. Även ur arbetssynpunkt är det att föredra. Små vårplantor är lättare att ha att göra med. En annan möjlig tidpunkt är vid blomningen. Björnlokan satsar då alla resurser på blomning.

Man måste dock vara mycket uppmärksam på var blomställningarna hamnar, så att fröerna inte får chansen att utvecklas klart. Blomställningarna bör stoppas i sopsäck och tas med från eller alternativt brännas på platsen. Bekämpningen bör pågå till sent på året eftersom det kan komma upp enstaka höstplantor.