Farthinder

Montering, demontering samt lagerhållning av fartgupp.

Syftet med fartgupp är att få motorfordonstrafiken att sänka farten och därigenom minska olycksriskerna för till exempel vuxna och barn som är i områdena till fots eller på cykel.