Gräsklippning

Vi hjälper gärna till med gräsmattorna då det är en plats för lek, spel, picknick, ro och vila. Det är en god investering att ge gräsmattan lite extra uppmärksamhet i början av en ny trädgårdssäsong. En tät och stark gräsmatta konkurrerar ut ogräs och står emot sjukdomsangrepp, ogräs och mossa.

Oavsett hur hög din ambitionsnivå är kommer en underhållsplan hjälpa dig på vägen till en grönare gräsmatta.

8 Tips för en bättre gräsmatta.

1.Klipp inte alltid i samma riktning utan växla, då blir gräsmattan jämnare.

2.Klipp den skuggiga gräsmattan något högre än den som ligger soligt.

3.Klipp helst när gräset är torrt – även om vått gräs går att klippa.

4.Klipp aldrig med slöa knivar och en dåligt rengjord maskin.

5.Klipp aldrig lägre än 4 cm. Ta som regel att alltid ha klipparen inställd på minst detta läge.

6.Klipp första gången på våren när gräsplantan har kommit igång att växa och sista gången under hösten när växandet har stannat av.

7.Klipp bör samlas upp om gräset växer tätt och måste klippas ofta. Den glesa, mer eller mindre vildväxande mattan, mår däremot väl av att klippet lämnas kvar, helst finfördelat.

8.Gödsling görs strax före regn eller i samband med vattning.