Lövupptagning

Uthyrning av vintersandlådor

Snöröjning och halkbekämpning

Takskottning

Renhållning

Sandsopning och underhållsopning