Takskottning

Att jobba på ett tak är alltid farligt, men på vintern gör snö, is, kyla och blåst jobbet extra farligt. Då är de som arbetar på tak särskilt beroende av riktiga skyddsanordningar samt behörig utbildning.  

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att rätt säkerhetsanordningar finns på taken och att de underhålls. Arbetsgivaren är ansvarig för att arbetet utförs utifrån gällande arbetsmiljöregler i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete.